021-22417492

تغییر تاریخ نمایشگاه ایران بیوتی و کلین ۹۸

13 فوریه 2019 اخبار

تغییر تاریخ در نمایشگاه ایران بیوتی و کلین ۹۸

طبق آخرین اعلام ستاد برگزاری نمایشگاه ایران بیوتی و کلین ۱۳۹۸ تاریخ برگزاری نمایشگاه از ۱ الی ۴ اردیبهشت ۹۸ به تاریخ ۲ الی ۵ اردیبهشت ۹۸ تغییر پیدا کرد. در صورت هرگونه تغییر دیگر اخبار را از هلر پیگیری نمایید.

                                                                      

اشتراک گذاری

پیام شما

ایده ها و نظرات خود را مطرح کنید