021-22417492

دانه بندی و سایز پودر های هلر

19 ژانویه 2019 اخبار

اندازه سایز بندی پودر هلر

سایز بندی برای پودر کاشت ناخن عامل بسیار مهمی هست. اکثر ناخن کارها از اندازه درشت سایز بندی پودرها گله دارند ، زیرا کیفیت کارشان را پایین میاورد. اندازه طبیعی و معمول سایز بندی پودر ها بایستی حداکثر تا ۲۰۰ میکرون باشد.

اندازه سایز پودرهای هلر، بعد از بررسی در آزمایشگاههای رسمی مورد بررسی قرار گرفت . میانگین اندازه سایز بندی پودر های هلر حداکثر ۶۰ میکرون میباشد ( یعنی چیزی حدود یک سوم اندازه طبیعی سایر پودرها ) که این موضوع سبب استحکام و همچنین سوهان کشی بهتر میشود.

مجموعه  هلر به دنبال برآورده کردن تمام نیاز های مصرف کنندگان و همچنین بررسی عوامل جهت بهبود هر چه بیشتر محصولات میباشد.

 

 

اشتراک گذاری

پیام شما

ایده ها و نظرات خود را مطرح کنید