021-22417492

نمایشگاه مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی

1 ژانویه 2019 اخبار

جناب آقای سورنا ستاری ( معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ) از شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد بازدید کردند .

در این بازدید شرکتها با بیان نقاط قوت و ضعف خود ایشان را در جریان امور قرار دادند . در این بازدید شرکتهای دانش بنیان در حوزه های مختلف حضور داشتند و توانستند محصولات و توانمندی های خود را معرفی کنند که در این میان ویرا درخشان برنا تنها شرکت تولید کننده در حوزه آرایشی بود که مورد توجه بازدید کنندگان گردید.

 

این بازدید اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار شد و زمینه مناسبی جهت همکاری شرکتهای دانش بنیان فراهم کرد.

اشتراک گذاری

پیام شما

ایده ها و نظرات خود را مطرح کنید